İş Planı Programı

İş planı, yatırımcının kurulu veya kurmayı düşündüğü iş veya projeyle ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir dokümandır. Bu doküman, yatırımcıya, projenin hayata geçilmesinde, iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehberdir. İş planı; projenin ve işin kurulması ve hayata geçirilmesi için hazırlanan bir yazılı dokuman, bir dosyadır. Bu dosyada projeyle ilgili olarak yatırımcının özelliklerini ve hedeflerini, işletmenin geçmiş ve mevcut dönem özelliklerini, gelecekten beklentilerini, işletme yapısı ve ortaklarını, ulaşmak istediği müşteri kitlesi ve hedeflediği piyasaların özelliklerini belirtilir. Ayrıca bu dosyada hedef müşteriye ulaşmak için projenin uygulayacağı satış ve pazarlama planlarını, üretmeyi planladığı ürün/hizmetleri, üretim için iş süreçler ve planlarını, işletmeyi yönetmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi, işletmenin tahmini satış planlarını, işletmenin finansal hareketlerini, finansal karlılığını, karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları gösterilir. İş Planı hazırlanmış bir yatırımcı; hedeflerini analiz etmiş, hedeflerine ulaşmak için bir plan yapmış olur. İş planın çeşitli yararları vardır.

İŞ PLANI BÖLÜMLERİ

İş planı genelde içindekiler ile başlar ve takibinde aşağıdaki bölümler yer alır.
• Yönetici özeti
• Kurulacak işe/ projeye ait bilgiler
• Proje/ işletmenin hedef ve amaçları
• Pazarlama Planı
• Üretim /Hizmet ve Ticaret planı
• Yönetim Planı
• Finans Planı
• Zaman Tablosu
• Önemli riskler tablosu
• Ekler

İŞ PLANI PROGRAMI

Geliştirdiğimiz WEBTABANLI iş planı programı öğretim üyeleri, uygulamacılar, sistem analistleri ve yazılımcılardan oluşan bir ekip ile yaklaşık 3 yılda geliştirilmiştir. Bu program webtabanlı olarak çalışan bir programdır. Program iş kuracak girişimciye eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlar, aynı zamanda bunun için gerekli olan zamanın, çabanın, araştırmanın ve kullanılacak yöntemlerin birleştirildiği belgeleri oluşturur. İş modellemesine dahil edilen rekabet, ekonomik ve finansal koşulları içeren analizler, girişimcinin, işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olur. Program fizibilite çalışmasının ötesinde bir bilgi ve projeksiyon üretmektedir. İş Planı Programında aşağıdaki alt menüler yer alır.

·         Kurulacak İşletmeye Ait Genel Bilgiler

·         Üretim /Hizmet/Ticaret Planı

·         Pazarlama Planı

·         Yönetim Planı

·         Finansal Plan

·         Zaman Tablosu

·         Önemli Riskler

·         Raporlama

.        Yardım

Girişimci programa girdiği bilgilerden ve programın ürettiği bilgilerden iş planı çıktısını 30-40 sayfa olarak word belgesine dönüştürülmektedir. Programda üretim maliyetleri otomatik hesaplanmakta, satış fiyatı belirlenerek satışlar ileri yönelik hesaplanmaktadır.  Başabaş noktası hesaplanmakta, 5 yıllık gelir tabloları, aylık veya nakit akışları otomatik hesaplanmaktadır.

Program için lütfen iletişime geçiniz.

İş Planı © 2014